صفحه شخصی میزبان , قادر

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

قادر میرزائی هستم ساکن تالش، رشته تحصیلی حقوق جزا و جرم شناسی، با توجه به علاقه به فعالیت در زمینه گردشگری و آشنایی با فرهنگ های مختلف سرزمینم و خدمت رسانی به مهمانان ورودی به استان گیلان و شهر جنگل و دریا، تالش زیبا از سال 87 با گرفتن مجوز سومین دفتر گردشگری "خانه مسافر" استان گیلان و اولین در غرب گیلان با شناسایی و ساماندهی ویلاهای اجاره ای و ارائه کاتولوگ های گردشگری برای معرفی مناطق دیدنی شهرم و قابل دسترس برای خانواده ها، در خدمت مهمانان عزیز میباشم.

قیمت پایه : 490,000 تومان
قادر

اجاره ویلا

میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
5 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 180,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
6 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 180,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
قادر

کلبه چوبی

میزبان : قادر
تالش
0اتاق
2 تخت
3 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 230,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
7 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
1 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 190,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
1 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 195,000 تومان
قادر

اجاره ویلا

میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 300,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 333,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 30,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 460,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
1 تخت
15 مهمان
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 190,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 570,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 380,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 288,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 230,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 288,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 285,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 230,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 300,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 180,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 290,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 180,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
0اتاق
2 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 187,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 230,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 287,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 240,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 490,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
4 تخت
18 مهمان
قیمت پایه : 230,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
3 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
1 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 380,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
4 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 145,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
0اتاق
0 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 240,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
14 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 240,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 340,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
9 مهمان
قیمت پایه : 1,200,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
4اتاق
6 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 400,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
8 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 380,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 345,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
4اتاق
7 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 445,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 340,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 480,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
5 تخت
16 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 245,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 190,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
1اتاق
0 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 560,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
0 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 240,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 600,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
6 تخت
14 مهمان
قیمت پایه : 230,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
4 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
2اتاق
2 تخت
14 مهمان
قیمت پایه : 560,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
3اتاق
3 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 670,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
4اتاق
3 تخت
15 مهمان
قیمت پایه : 445,000 تومان
میزبان : قادر
تالش
0اتاق
0 تخت
10 مهمان