صفحه شخصی میزبان , حسن

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره حسن ....به زودی

روح الله قطبی
روح الله قطبی

فضا آرام بود اما سرویس دهی ضعیف بود.

1398/02/03 11:52ق.ظ
قیمت پایه : 60,000 تومان
میزبان : حسن
میبد
10اتاق
0 تخت
30 مهمان