صفحه شخصی میزبان , رضا

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره رضا ....به زودی

خانم فضلی
خانم فضلی

خوب بود ولی عالی نبود ممنون از پیگیری هاتون

1398/06/07 07:28ب.ظ
سیما  نجفی
سیما نجفی

2 خواب داشت اما بخشی به عنوان پذیرایی نداشت و سرویس بهداشتی هم داخل حیاط بود. اما در کل واحد خوبی بود و رضایت داشتم.

1398/01/17 12:06ب.ظ
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : رضا
بندر انزلی
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 160,000 تومان
میزبان : رضا
بندر انزلی
1اتاق
2 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 150,000 تومان
میزبان : رضا
بندر انزلی
1اتاق
2 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : رضا
بندر انزلی
2اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 800,000 تومان
میزبان : رضا
بندر انزلی
2اتاق
4 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 800,000 تومان
میزبان : رضا
بندر انزلی
2اتاق
4 تخت
6 مهمان