صفحه شخصی میزبان , آریا نژاد

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره آریا نژاد ....به زودی

امیر حسین فریا منش
امیر حسین فریا منش

همه چیز خوب بود خیلی ممنونم از شما مشکلی نداشت

1398/11/05 05:35ب.ظ
ویدا رضایی
ویدا رضایی

من خیلیی راضی بودم ممنونم ازتتتون

1398/10/21 05:38ب.ظ
هاجر سیاه رستمی
هاجر سیاه رستمی

واحد خوب بود میزبانش هم خوب بود فقط اگر رو تختی ها قبل از ورود هر میهمان عوض بشه خیلی بهتره

1398/10/09 05:15ب.ظ
حسین
حسین

متاسفانه میزبان اعلام کردند این واحد راهش چون یخبندان بوده امکان تحویلش وجود نداره، یه واحد دیگه ای بهمون تحویل دادند اصلا این واحد با این قیمت نمی ارزید

1398/10/03 05:46ب.ظ
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : آریا نژاد
فشم
2اتاق
4 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 1,000,000 تومان
میزبان : آریا نژاد
فشم
3اتاق
6 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 380,000 تومان
میزبان : آریا نژاد
فشم
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 440,000 تومان
میزبان : آریا نژاد
فشم
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 440,000 تومان
میزبان : آریا نژاد
فشم
1اتاق
2 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 1,000,000 تومان
میزبان : آریا نژاد
فشم
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : آریا نژاد
فشم
1اتاق
2 تخت
5 مهمان