صفحه شخصی میزبان , حمید

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

میثاق سوسنی هستم نزدیک به یک دهه فعالیت در حوزه ی اجاره ی ویلا و اقامتگاه و پیمانکاری

علی رحمانی
علی رحمانی

خوب بود فقط آب واحد قطع بود چند ساعتی بدون آب بودیم ، سرایدار هم داخل حیاط ساکن بود

1398/06/07 06:56ب.ظ
رضا غفوریان
رضا غفوریان

ممنون از برخورد خوب میزبان و ویلا بسیار مناسب و شیک با سیستم صوتی خوب در شهرک دنج ولی میتونست کمی تمیز تر باشه... با تشکر

1397/08/20 11:23ق.ظ
قیمت پایه : 770,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,000,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 1,100,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
3اتاق
6 تخت
14 مهمان
قیمت پایه : 1,320,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
4اتاق
8 تخت
20 مهمان
قیمت پایه : 1,350,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 750,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 750,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 1,350,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 1,100,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
4اتاق
8 تخت
20 مهمان
قیمت پایه : 1,120,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 455,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
1اتاق
2 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 1,100,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,000,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
3اتاق
6 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,100,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
3اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 600,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 890,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 950,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
3 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 665,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 2,435,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
3اتاق
6 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 995,000 تومان
میزبان : حمید
کردان
2اتاق
4 تخت
8 مهمان