صفحه شخصی میزبان , امیررضا

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره امیررضا ....به زودی

حسین سرتیپی
حسین سرتیپی

واحد خوب بود فقط جاده یه ذره خاکی بود

1398/09/18 05:18ب.ظ
E Bahrami
E Bahrami

در کل راضی بودیم واحد با کیفیتی بود ، فقط آب بو میداد که گفتند مشکل آب کل منطقه بوده، تشکر از پیگیری هاتون

1398/06/07 08:29ب.ظ
قیمت پایه : 440,000 تومان
میزبان : امیررضا
بندر انزلی
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 370,000 تومان
میزبان : امیررضا
کیاشهر
1اتاق
2 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : امیررضا
بندر انزلی
3اتاق
6 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 220,000 تومان
میزبان : امیررضا
بندر انزلی
0اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 290,000 تومان
میزبان : امیررضا
بندر انزلی
2اتاق
3 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : امیررضا
بندر انزلی
2اتاق
3 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : امیررضا
بندر انزلی
2اتاق
4 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 230,000 تومان
میزبان : امیررضا
بندر انزلی
2اتاق
6 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 260,000 تومان
میزبان : امیررضا
بندر انزلی
2اتاق
4 تخت
7 مهمان