صفحه شخصی میزبان , سعید

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره سعید ....به زودی

هادی صیامی
هادی صیامی

در کل خوب بود

1398/06/06 04:11ب.ظ
امین بهرادمهر
امین بهرادمهر

همه چیز عالی بود

1398/05/31 06:53ب.ظ
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : سعید
تبریز
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : سعید
تبریز
1اتاق
3 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : سعید
تبریز
1اتاق
3 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 150,000 تومان
میزبان : سعید
تبریز
1اتاق
2 تخت
3 مهمان