صفحه شخصی میزبان , سعید

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره سعید ....به زودی

حسین ملکی
حسین ملکی

در کل خوب بود ، فقط از طریق کولر از بیرون بوی نامطبوع میومد

1398/06/04 08:40ب.ظ
جاهد  هوتی
جاهد هوتی

برخورد میزبان خوب بود ، ، واحد به موقع تحویل داده شد ، در کل خوب بود

1398/05/27 08:35ب.ظ
Mersad Jafari
Mersad Jafari

واحدی که من انتخاب کرده بودم پر بود که تیم پشتیبانی سایت موسم با میزبان تماس گرفتند و شب اول به من واحد دیگری را دادند و صبح روز دوم واحدی که خودم انتخاب کرده بودم را تحویل گرفتم.

1398/01/25 08:33ق.ظ
قیمت پایه : 120,000 تومان
میزبان : سعید
اصفهان
1اتاق
4 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 100,000 تومان
میزبان : سعید
اصفهان
1اتاق
4 تخت
4 مهمان