صفحه شخصی میزبان , رویا

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره رویا ....به زودی

keyvan beybani zade
keyvan beybani zade

واحد رو به موقع تحویل دادند ولی اصلا تمیز نبوده و مااز نظافت واحد رضایت نداشتیم

1398/07/07 11:15ق.ظ
قیمت پایه : 200 تومان
رویا

اجاره ویلا

میزبان : رویا
بندر انزلی
4اتاق
9 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : رویا
بندر انزلی
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : رویا
بندر انزلی
2اتاق
4 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 350,000 تومان
میزبان : رویا
بندر انزلی
4اتاق
9 تخت
12 مهمان