صفحه شخصی میزبان , احمد

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره احمد ....به زودی

جمشید پرهیزکار
جمشید پرهیزکار

از میزبان ممنونیم در مجموع خوب بود

1398/11/20 10:56ب.ظ
خانم نبوی
خانم نبوی

همه چیز عالی بود مرسی از شما

1398/09/23 05:39ب.ظ
علیرضا کریمی
علیرضا کریمی

خوب بود نسبت به قیمتش ولی نظافت مناسبی نداشت ، برخورد نگهبان هم اصلا مناسب نبود ، وسایل خواب که برای 4 نفر نوشته شده موجود نبود

1398/06/07 09:33ب.ظ
ارشیا شیروانی
ارشیا شیروانی

کلا بد نبود ، خیلی هم ممنون

1398/05/23 09:56ب.ظ
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
1اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 225,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 180,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 200,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 280,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
3اتاق
6 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 120,000 تومان
میزبان : احمد
اصفهان
1اتاق
2 تخت
4 مهمان