صفحه شخصی میزبان , مرتضی

میانگین امتیاز
میزبان تایید شده از سمت موسم

درباره مرتضی ....به زودی

محمدرضا  نقاشیان
محمدرضا نقاشیان

نظافت واحد بسیار کم بود ،فرش ها کثیف بود و به نسبت مبلغی که برای آذر ماه پرداخت کرده بودم نمی ارزید.

1398/01/27 07:06ق.ظ
جمال  موقر
جمال موقر

ویلای خوبی بود فقط مشکلی که داشتیم این بود که تا نظافت کنن و تحویل بدن یک مقدار طول کشید. ولی خود ویلا کیفیت خوبی داشت و ما رضایت داشتیم.

1397/04/30 07:11ق.ظ
قیمت پایه : 2,230,000 تومان
میزبان : مرتضی
دماوند
6اتاق
12 تخت
20 مهمان
قیمت پایه : 1,340,000 تومان
میزبان : مرتضی
دماوند
2اتاق
6 تخت
20 مهمان
قیمت پایه : 1,450,000 تومان
میزبان : مرتضی
دماوند
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 1,230,000 تومان
میزبان : مرتضی
رودهن
2اتاق
4 تخت
20 مهمان