قوانين ميزبان


1- میزبان در قبال صحت اطلاعات داده شده به سایت موسم شامل تصویر کارت ملی، شناسنامه، تصاویر ملک، مجوز خانه مسافر و هر اطلاعاتی که در اختیار موسم قرار داده و یا خود در سایت موسم به اشتراک میگذارد مسئول میباشد. 
2- جهت اجاره دادن املاک در موسم میزبان موظف است مجوزهای لازم را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تمامی سازمان و نهادهای قانونی مرتبط اخذ نماید. 
3- میزبان بدین وسیله متعهد میگردد تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در خصوص اداره اماکن گردشگری رعایت نماید. 
4- میزبان میبایست خانه را در وضعیت "تمیز" به مهمانان تحویل دهد. سایر شرایط در بخش استانداردهای میزبانی ذکر شده است. 
5- میزبان متعهد میگردد ملکی را که در موسم برای تاریخی رزرو شده به مهمان دیگری اجاره ندهد. در صورتی که به هر دلیل مهمان را بدون اقامتگاه از پیش تعیین شده بگذارد موسم میتواند به اندازه هزینه 2 شب اقامت مهمانان از موجودی حساب میزبان در موسم برداشت و تسهیلات اقامت مهمانان را در مکانی دیگر فراهم کند. 
6- موسم مجاز است در هر زمانی از خدمات میزبان به مهمانان ناراضی باشد و یا بازخوردهای بدی از مهمانان دریافت کند اشتراک میزبان را برای مدتی و یا همیشه لغو کند.
7- میزبان متعهد میگردد هیچ وجه دیگری با هر عنوانی از مهمانان دریافت نکند. 
8- احراز هویت و اخذ و تایید مدارک شناسایی مهمانان به عهده میزبان میباشد. همچنین مسئولیت عدم هویت سنجی و عواقب آن به عهده میزبان میباشد.
  9- میزبان متعهد میگردد صرفا خانواده ها و افرادی که از نظر شرعی اقامت شان در کنار هم بدون اشکال میباشد را پذیرش کند. 
10- در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده 9 میزبان میبایست از پذیرش مهمانان خودداری کرده و مراجع ذی صلاح را در جریان قرار دهد. همچنین موسم را از رخداد این موارد مطلع کند.
11- مالکین میبایست ملک خود را در برابر حوادث، آتش سوزی و ... بیمه نمایند. موسم در خصوص هرگونه خسارت مسافرت به واحد مسکونی مسئولیتی ندارد.