محبوبترین دیدنی های تهران برای گردشگران (قسمت اول)

تهران، پایتخت ایران، برای بسیاری از گردشگرانی که به ایران سفر می کنند، نخستین مقصد ورود محسوب می شود. پایتخت همه کشورها، معمولا بهترین مقصد گردشگری در آن کشور به شمار نمی رود، اما به دلیل قرار گرفتن سازمان ها و موسسات و موزه ها و گالری ها و مقصدهای فرهنگی و هنری مهم، همواره […]