راهنمای سفر به سیستان و بلوچستان: دیار شهر سوخته و چابهار

یکی از جاهایی که توصیه می شود تا هموطنان در طول سال از آن بازدید کرده و بخشی از قابلیت های فوق العاده کهن دیار هزاران ساله را تماشا کنند، استان تاریخی سیستان و بلوچستان است. جایی که با شهر سوخته و چابهار (دیار همیشه  بهار ایران)، آوازه جهانی دارد و در همه فصول  سال،  […]