سفرهای بومگردی

آشنایی با اکوتوریسم و سفرهای بومگردی

اکوتوریسم یا سفرهای بومگردی نوعی گردشگری مسئولانه است و شامل بازدید از مناطق طبیعی دست نخورده و بی نظیر می شود. سفرهای بومگردی با حفظ محیط زیست در مناطق گردشگری می تواند امکان استفاده از این مناطق را برای نسل های بعدی نیز میسر کند. در سراسر جهان فعالان محیط زیست و دانشگاهیان در جهت […]