اجاره ویلا، سوئیت مبله و اقامتگاه بوم گردی در یزد

قیمت پایه : 80,000 تومان
میزبان : ابراهیم
یزد
1اتاق
2 تخت
3 مهمان
قیمت پایه : 100,000 تومان
میزبان : ابراهیم
یزد
2اتاق
3 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 63,000 تومان
میزبان : ابراهیم
یزد
0اتاق
2 تخت
3 مهمان
قیمت پایه : 60,000 تومان
میزبان : حسن
میبد
10اتاق
0 تخت
30 مهمان
قیمت پایه : 85,000 تومان
میزبان : ابراهیم
یزد
1اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 108,000 تومان
میزبان : ابراهیم
یزد
2اتاق
3 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 150,000 تومان
میزبان : ابراهیم
یزد
2اتاق
5 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 83,000 تومان
میزبان : ابراهیم
یزد
1اتاق
3 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 80,000 تومان
میزبان : ابراهیم
یزد
1اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 300,000 تومان
میزبان : مهران
یزد
2اتاق
5 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 80,000 تومان
میزبان : سیداحمد
یزد
1اتاق
2 تخت
4 مهمان
قیمت پایه : 300,000 تومان
میزبان : فاطمه صدر
مهریز
2اتاق
0 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
حسین

سوئیت شیک

میزبان : حسین
یزد
1اتاق
2 تخت
5 مهمان
قیمت پایه : 150,000 تومان
میزبان : محسن
یزد
1اتاق
2 تخت
2 مهمان
قیمت پایه : 55,000 تومان
میزبان : هومن
یزد
0اتاق
0 تخت
40 مهمان
قیمت پایه : 170,000 تومان
میزبان : محسن
یزد
1اتاق
3 تخت
3 مهمان
قیمت پایه : 710,000 تومان
میزبان : گروه هتل های مهر
یزد
0اتاق
3 تخت
3 مهمان
قیمت پایه : 62,000 تومان
میزبان : جواد
یزد
0اتاق
0 تخت
32 مهمان