اجاره ویلا، سوئیت، آپارتمان مبله و بوم گردی در شهر شاهرود

قیمت پایه : 95,000 تومان
میزبان : کریمی
شاهرود
1اتاق
2 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 50,000 تومان
میزبان : خدیجه
شاهرود
0اتاق
0 تخت
85 مهمان
قیمت پایه : 70,000 تومان
میزبان : مهران
شاهرود
0اتاق
0 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 80,000 تومان
میزبان : مهران
شاهرود
0اتاق
0 تخت
25 مهمان
قیمت پایه : 135,000 تومان
میزبان : علی
شاهرود
6اتاق
0 تخت
60 مهمان
قیمت پایه : 120,000 تومان
میزبان : مهناز
شاهرود
6اتاق
0 تخت
30 مهمان
قیمت پایه : 100,000 تومان
میزبان : مرجان
شاهرود
6اتاق
0 تخت
25 مهمان