اجاره ویلا، سوئیت، آپارتمان مبله و بوم گردی در شهر دماوند

قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : بهنام
دماوند
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 1,340,000 تومان
میزبان : مرتضی
دماوند
2اتاق
6 تخت
20 مهمان
قیمت پایه : 210,000 تومان
محمدرضا

باغ گردو

میزبان : محمدرضا
دماوند
3اتاق
5 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 500,000 تومان
میزبان : محمدرضا
دماوند
1اتاق
2 تخت
15 مهمان
قیمت پایه : 560,000 تومان
میزبان : پویا
آبسرد
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 450,000 تومان
میزبان : روح اله
دماوند
1اتاق
0 تخت
15 مهمان
قیمت پایه : 1,450,000 تومان
میزبان : مرتضی
دماوند
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 885,000 تومان
میزبان : محمود
دماوند
0اتاق
0 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 250,000 تومان
میزبان : مهدی
دماوند
0اتاق
3 تخت
35 مهمان
قیمت پایه : 1,500,000 تومان
میزبان : مرتضی
آبسرد
4اتاق
2 تخت
14 مهمان
قیمت پایه : 445,000 تومان
رخشان

سوئیت پلور

میزبان : رخشان
دماوند
1اتاق
2 تخت
2 مهمان
قیمت پایه : 100,000 تومان
میزبان : بیتا
دماوند
5اتاق
0 تخت
7 مهمان
قیمت پایه : 2,230,000 تومان
میزبان : مرتضی
دماوند
6اتاق
12 تخت
20 مهمان
قیمت پایه : 1,150,000 تومان
میزبان : رخشان
دماوند
4اتاق
8 تخت
12 مهمان