اجاره ویلا، سوئیت مبله و اقامتگاه بوم گردی در اجاره ویلا اطراف تهران

قیمت پایه : 665,000 تومان
میزبان : زمانی
کرج
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 600,000 تومان
میزبان : شادی
لواسان
0اتاق
2 تخت
3 مهمان
قیمت پایه : 1,120,000 تومان
میزبان : مجید
کردان
0اتاق
2 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 1,200,000 تومان
میزبان : شادی
لواسان
2اتاق
4 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 1,500,000 تومان
آرش

ویلا

میزبان : آرش
کردان
4اتاق
8 تخت
15 مهمان
قیمت پایه : 780,000 تومان
میزبان : احسان
رودهن
2اتاق
3 تخت
50 مهمان
قیمت پایه : 1,000,000 تومان
میزبان : مرتضی
دماوند
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 2,450,000 تومان
میزبان : حمیدرضا
رودهن
2اتاق
4 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 5,550,000 تومان
میزبان : شادی
لواسان
2اتاق
4 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 1,330,000 تومان
میزبان : غلامحسین
کردان
3اتاق
4 تخت
12 مهمان
قیمت پایه : 950,000 تومان
میزبان : سعید
شهریار
3اتاق
6 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 2,780,000 تومان
میزبان : شادی
رودهن
3اتاق
6 تخت
6 مهمان
قیمت پایه : 1,000,000 تومان
میزبان : حسین
کردان
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 1,300,000 تومان
میزبان : هادی
رودهن
4اتاق
8 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 1,655,000 تومان
میزبان : شادی
فشم
3اتاق
8 تخت
10 مهمان
قیمت پایه : 615,000 تومان
میزبان : خانم رحم دل
تهران
1اتاق
2 تخت
2 مهمان
قیمت پایه : 900,000 تومان
میزبان : هادی
رودهن
2اتاق
4 تخت
8 مهمان
قیمت پایه : 840,000 تومان
میزبان : سعید
شهریار
2اتاق
4 تخت
8 مهمان